Купить кондиционеры в Киеве

Електропостачання

Загальна інформація

Ключовими вимогами до системи електропостачання будівлі є:

 • забезпечення електро-і пожежобезпеки інфраструктури розподілу електроенергії (розподільних пристроїв (електрощитів), кабельної мережі та електронастановного устаткування (розеток, вимикачів), світильників і т. д.);
 • захист підключених електроспоживачів (в першу чергу - побутової техніки та електроніки) від невідповідності якості електроенергії стандартам (величина, симетрія напруги (у 3-х фазній мережі), спотворення форми кривої напруги живлення, короткочасні перенапруги під час грози і перемикань в зовнішній мережі) , перебоїв електроживлення;
 • побудова системи із забезпеченням можливості модернізації та ремонту в подальшому (підключення додаткових споживачів, перерозподілу навантажень, забезпечення автоматичного керування живленням окремих груп споживачів).

Найчастіше, система електропостачання будівлі виконується самими будівельниками - приватними особами і невеликими будівельними фірмами широкого профілю, без відповідної кваліфікації, будь-якої проектної документації по розділу «електропостачання», проведення випробувань (електричних вимірювань параметрів змонтованої мережі та контуру заземлення), професійного приймання виконаних робіт і надання технічної документації на змонтовану систему.

В результаті, прихована у будівельних конструкціях, побудована з випадково обраних компонентів у відсутність будь - якої документації, система електропостачання не задовольняє жодній з перерахованих вище вимог; ремонт і модернізація такої системи після закінчення оздоблювальних робіт у будівлі складний, або не можливий зовсім.

Таким чином, основою для побудови якісної системи електропостачання будівлі є:

 • наявність грамотно виконаної проектної документації, що враховує можливості подальшого розширення (підключення додаткових споживачів в перспективі, резервування зовнішньої мережі для критичних груп споживачів за допомогою додаткової дизель - електростанції або буферизованого (акумуляторами) перетворювача енергії від альтернативних джерел (вітрогенератор, сонячні батареї), управління живленням окремих груп споживачів по командах від системи «розумного будинку»);
 • використання якісних і пожежобезпечних монтажних матеріалів і захисних пристроїв;
 • відповідна кваліфікація електромонтажників;
 • обов'язкове проведення електричних вимірювань параметрів змонтованої мережі та контуру заземлення організацією, що має атестацію на виконання даних робіт, із складанням відповідних актів;
 • надання відкоригованої за фактом монтажу документації на змонтовану систему.

Виконання проектних, електромонтажних робіт та приймально-здавальних випробувань

12 річний досвід роботи, наявність кваліфікованого інженерно-технічного і виробничого персоналу, ліцензії на виконання проектних і електромонтажних робіт; власного цеху з виготовлення комплектного електрощитового обладнання; атестованої і укомплектованої необхідними засобами вимірювань лабораторії, дозволяють нам запропонувати наступний комплекс послуг:

 • проектні роботи по розділу «електропостачання - внутрішні мережі»;
 • прокладка кабельної мережі на об'єкті відповідно до вимог чинних «Правил улаштування електроустановок», з використанням сертифікованих в Україні монтажних матеріалів;
 • виготовлення в умовах цеху, постачання і монтаж комплектного електрощитового обладнання, пристроїв автоматичного введення резерву для роботи з дизель-електростанціями або альтернативними джерелами електроенергії;
 • онтаж електронастановного устаткування (розеток, вимикачів); світильників і т. д.;
 • проведення електричних вимірювань у змонтованій мережі (опір ізоляції, петлі фаза-нуль, цілісність заземлюючого провідника в кожній точці; опір заземлювального пристрою), із складанням відповідних актів;
 • надання відкоригованої за фактом монтажу документації на змонтовану систему (електричні схеми, специфікація обладнання, плани з нанесеними кабельними трасами).

Електропостачання, автоматизація, диспетчеризація