Купить кондиционеры в Киеве

Навчальний центр

Подати заявку
на навчання >>>

Навчальний центр упровадження кліматичних технологій

Академія кондиціонування Mitsubishi Heavy Industries

Унікальна можливість здобуття престижних професій

Загальна інформація

Навчальний центр упровадження кліматичних технологій – це єдиний ліцензований навчальний центр в Україні з підготовки і перепідготовці фахівців у сфері вентиляції та кондиціонування повітря (ліцензія АE № 636928 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).

Навчальний центр упровадження кліматичних технологій був створений у 2002 році для підготовки співробітників інженерної компанії «ІВІК».

З 2002 року проводиться курсова підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників за спеціальностями:


Назва спеціальності код відповідно до державного класифікатора ДК 003-95
Монтажник систем вентиляції, кондиціонування, пневмотранспорту й аспірації 7233
Слюсар з ремонту й обслуговування систем вентиляції та кондиціонування 7233
Наладчик контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 7241


Навчання  проводять кваліфіковані фахівці, наукові співробітники, кандидати технічних наук, академіки і член-кореспондент «Міжнародної академії холоду», що мають великий педагогічний, науковий і виробничий досвід у сфері холодильної техніки, кондиціонування повітря і вентиляції.

За період роботи в Навчальному центрі впровадження кліматичних технологій пройшли навчання більше 1500 фахівців з багатьох областей України.

Посвідчення  і сертифікати

Після  закінчення навчання випускники Навчального центру впровадження кліматичних технологій одержують:

  • посвідчення державного зразка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
  • посвідчення про проходження навчання і перевірку знань з охорони праці (робота на висоті, робота з напругою до 1000 В, експлуатація балонів високого тиску і проведення газополуменевих робіт, пожежна безпека і виробнича санітарія).

Додатково:

  • сертифікат  на придбання кліматичного устаткування Mitsubishi Heavy Industries, у компаніях, що входять до групи компаній «ІВІК ХОЛДИНГ-ГРУП»: інженерних компаній «ІВІК-КИЇВ», «ІВІК-ПІВДЕНЬ», «ІВІК-СІЧ», «ІВІК-ДОНБАС», «ІВІК-КРИМ», «ІВІК-ХАРКІВ», спеціалізованих дистриб'юторських компаній «САН-АЙС», «ІВІК-ТРЕЙД» зі знижкою від 10% і більше;
  • дисконтну картку на закупівлю інструментів і устаткування компаній Wigam і Refco (знижка від 10% і більше) у спеціалізованій дистриб'юторській компанії «САН-АЙС».
Статус академії кондиціонування Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

У 2007 році Навчальний центр впровадження кліматичних технологій відвідав Президент корпорації Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Японія) - Хідеакі Омія. За його оцінкою, робота Навчального центру впровадження кліматичних технологій була визнана однією з кращих  у світі з підготовки фахівців для роботи з устаткуванням MHI  завдяки високому рівню організації навчального процесу та рівню викладачів.

У 2007 році Навчальному центрові впровадження кліматичних технологій присвоєно статус авторизованої Академії кондиціонування Mitsubishi Heavy Industries, Ltd c правом підготовки фахівців з роботи з устаткуванням MHI.

  
Публіцистична діяльність

У 2003 році фахівцями Навчального центру впровадження кліматичних технологій  видано навчальний посібник «Сучасні системи кондиціонування і вентиляції» обсягом 630 сторінок (у т.ч. 650 малюнків).

У книзі детально  викладено питання вентиляції і комфортного кондиціонування повітря, властивостей вологого повітря, основ теорії одержання холоду, виміру параметрів і налагодження холодильних машин, кондиціонерів і вентиляційних мереж.

Розглянуто типові конструкції, гідравлічні й електричні схеми, функціональні особливості побутових, напівпромислових, багатозональних, центральних, прецизійних та інших типів кондиціонерів.

Велика увага приділена описові елементної бази кондиціонерів і систем автоматичного регулювання.

У книзі детально висвітлено методи монтажу, діагностики й усунення несправностей кліматичного устаткування, а також вимірювальні прилади й інструменти, необхідні для цих цілей.

Незважаючи на те, що книга призначена для підготовки працівників,  дані про кліматичне устаткування, що наявні в ній, також виявляться корисними для інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням, монтажем та експлуатацією систем кондиціонування повітря і студентів середніх і вищих навчальних закладів за спеціальностями «Системи кондиціонування повітря і життєзабезпечення», «Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря».

У 2005 р. фахівцями Навчального центру впровадження кліматичних технологій  видана книга «Автоматизація систем вентиляції і кондиціонування повітря» обсягом 560 стор.

Це видання  є логічним продовженням книги «Сучасні системи вентиляції і кондиціонування повітря», оскільки системи автоматики є невід'ємною складовою сучасного кліматичного устаткування. Цей посібник охоплює все коло питань, які тією чи іншою мірою характеризують сучасний стан автоматизації СКВ.

У книзі описано основні положення теорії автоматичного управління стосовно  систем кондиціонування і вентиляції (СКВ), основні процеси обробки повітря, устаткування й елементна база, способи монтажу, налагодження й експлуатації систем автоматизації.

Також у виданні викладено методи проектування і порядок розробки технічної документації, детально  описані технічні засоби автоматизації СКВ, типові схемні рішення, алгоритми роботи, спеціалізовані мікропроцесорні пристрої автономних і центральних кондиціонерів, жорстко і вільно програмовані контролери. Окремий розділ книги присвячений комплексній автоматизації управління інженерним устаткуванням адміністративних і житлових будинків.

  Без

Матеріал викладений дохідливо, містить безліч (більше, ніж  400) ілюстрацій і не обтяжує читача надлишком математичних формул та їх виведенням. Такий підхід до подачі матеріалу найбільш прийнятний для його освоєння працівниками із середньою спеціальною освітою.

Книга – гарне керівництво для монтажників і наладників КІАйА, для майстрів і інженерно-технічного персоналу з обслуговування сучасного кліматичного устаткування, а також для студентів профільних навчальних закладів.
Крім того, Навчальний центр впровадження кліматичних технологій  виконує такі види робіт:

  • Переклад, підготовка до публікації каталогів щодо кліматичних технологій і устаткування.
  • Публікація наукових статей у журналах «С.О.К.».
  • Випуск інформаційно-довідкових листків.
  • Переклад нормативно-технічної документації.
  • Участь експертів і викладачів Навчального центру впровадження кліматичних технологій як доповідачів у наукових конференціях, на семінарах і форумах.
Отчет о работе Учебного центра внедрения климатических технологий при ООО «ИВИК» за 2011 г.
Навчальний центр