Купить кондиционеры в Киеве

Кліматична система для шубних кімнат FurGuard

FURGUARDКліматична система для шубних кімнат FurGuard складається з таких компонентів:

 • - внутрішній блок кондиціонера;
 • - зовнішній блок кондиціонера;
 • - блок повітряобробки;
 • - пульт управління та контролю;
 • - модуль (шлюз) для дистанційного зовнішнього доступу до системи (моніторингу, сигналізації та управління), наприклад, для системи ”розумний будинок” (установлюється за необхідності).

Кліматична система забезпечує таку функціональність:

 • підтримка заданої температури збереження в діапазоні 3–12°С (параметр, що налаштовується);
 • підтримка заданої вологості збереження 50–80% (параметр, що налаштовується);
 • шокове заморожування (знезараження) кожні чотири місяці збереження, при тривалому відключеному стані системи або за вимогою до чотирьох діб (параметри циклів, що налаштовуються);
 • періодичне, автоматичне провітрювання один раз на 4–24 год на 10–30 хв (параметри, що налаштовуються);
 • дезінфекція і видалення хімічних речовин і запахів, утворених у камері схову за допомогою вбудованого у блок повітряобробки іонізатора з програмованим циклом роботи;
 • автоматичне управління освітленням кімнати, включенням обігріву дренажної системи й обігріву дверей.

Кліматична система при перебоях електроживлення автоматично відновлює режим роботи, у якому вона перебувала до знеструмлення. При включенні системи в роботу або поновленні її електроживлення автоматично стартує цикл шокового замороження, якщо температура в камері буде вищою, ніж +15°С. При цьому режим роботи можна змінити в будь-який момент вручну. Під час відкриття дверей кліматичної камери автоматично включається її освітлення, і щоб запобігти швидкому заморожуванню випарника внутрішнього блоку автоматично відключається вентилятор внутрішнього блоку. Якщо двері будуть відкритими більше, ніж одну хвилину, то автоматично відключиться режим охолодження з видачею на пульт управління відповідного повідомлення. При закритті дверей режим охолодження відновлюється, а освітлення продовжує працювати протягом 10 хв. Усередині камери передбачається кнопка з ручним поворотом екстреної зупинки системи, при натисканні якої автоматично включається освітлення, температура в камері шляхом нагрівання піднімається до +24°С, й автоматично активується режим провітрювання кліматичної камери. Для виключення заморожування внутрішнього блоку передбачається автоматичне розморожування останнього шляхом реверсування холодильного циклу зовнішнього блоку. Розморожування внутрішнього блоку запускається за наявності його заморожування, що визначається за перепадом температур камери і випарника, але не частіше, ніж один раз на 35 хв. Для виключення заморожування дренажної системи в процесі розморожування внутрішнього блоку автоматично активується нагрівання дренажної системи, що зберігає активність протягом 5 хв після припинення циклу розморожування. Для виключення примерзання дверей й утворення конденсату на їх зовнішній частині при роботі в режимі шокового заморожування передбачається автоматична активація обігріву рами дверей. Обігрів дверей активний, коли температура всередині камери нижче, ніж -5°С. Режим шокового заморожування стартує так, як описано вище, або автоматично після чотирьох місяців (120 днів або 2880 год) з моменту останнього шокового заморожування. Для виключення надмірного споживання електроенергії і важкого режиму роботи зовнішнього блоку в режимі шокового заморожування старт останнього автоматично відкладається на нічний час доби за умови, що середньодобова температура становить +24°С і менше. Тривалість шокового заморожування – від двох до чотирьох діб (параметр, що налаштовується), після її закінчення камера схову (зберігання) автоматично переходить у режим збереження.

Регулювання вологості в камері схову, автоматичне провітрювання, знезараження і видалення запахів здійснюється в зовні встановленому блоці повітряобробки. При перевищенні вологості в приміщенні більше за встановлене значення автоматично активується режим осушення камери. Осушення здійснюється шляхом зниження температури випарника внутрішнього блоку менше за ”точку роси” повітря приміщення, при цьому зайва волога, що утримується в повітрі камери, виморожується на випарнику внутрішнього блоку і при наступному циклі розморожування внутрішнього блоку скеровується в дренажну систему. Надлишкова холодопродуктивність внутрішнього блоку в цьому режимі компенсується електричним нагрівачем, що знаходиться в блоці повітряобробки. При зменшенні вологості нижче за встановлене значення активується режим зволоження камери схову. Режим зволоження характеризується двоступінчатою дією. Оскільки в багатьох випадках абсолютна вологість зовнішнього повітря перевищує абсолютну вологість камери схову, перший ступінь регулювання використовує цю властивість. Підвищення вологості здійснюється шляхом підмішування зовнішнього повітря в повітря камери. Для виключення витрачання потужності охолодження системи, підмішування зовнішнього повітря здійснюється так, щоб температура камери змішування зовнішнього і рециркуляційного повітря не перевищувала поточну температуру в камері схову більше ніж на 1...2°С. Для скидання надлишкового тиску повітря у камері схову передбачається клапан надлишкового тиску. Якщо цих заходів виявляється недостатньо для збільшення вологості в камері схову, то в роботу включається другий ступінь зволоження. Другий ступінь зволоження використовує вбудований у блок повітряобробки зволожувач із плавним регулюванням продуктивності.

Режим провітрювання працює аналогічно до режиму зволоження першого ступеня зволожувача й активується у випадку закритого положення заслінки зовнішнього повітря більше ніж встановлено інтервал провітрювання (тобто режим зволоження відсутній більше часу, ніж становить інтервал провітрювання). Режим провітрювання камери фіксований, програмованою тривалістю 10... 20 хв.

Дезінфекція й усунення сторонніх запахів здійснюється в блоці повітряобробки за допомогою вбудованого в блок іонізатора високої енергії, здатного розщеплювати запахи і сторонні речовини до стану води і вуглекислого газу. Для успішної роботи іонізатора і виключення нагромадження незначної кількості озону, генерованого в процесі роботи іонізатора, останній включається в роботу з фіксованим інтервалом роботи один раз на добу вночі терміном до чотирьох годин.

При роботі системи в режимі шокового заморожування блок повітряобробки зупиняє свою роботу, «відокремлює» себе від камери схову заслінками і переходить у режим підтримки температури всередині блоку повітряобробки не нижче, ніж +7°С, вбудованим нагрівачем. Такий режим роботи гарантує відсутність заморожування вбудованого зволожувача і забезпечує тривалий ресурс роботи датчика вологості, встановленого в блоці повітряобробки (датчики вологості мають обмежений ресурс роботи при мінусових температурах навколишнього повітря).


Наші розробки
Стосовно купівлі обладнання звертатися по телефонам:
Руководитель проекта Несмеянов Виталий Евгеньевич

Несміянов Віталий Євгенович

Керівник проекту

Тел.: + 38 (067) 629-03-48

E-mail: nesmeyanov@ivik.com